De robots komen eraan!

De minor Vision & Robotics heeft als doel om studenten kennis en ervaring te laten opdoen met de ontwikkeling van robots en robotsystemen die een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze industrie.

Bron: BN-De Stem

Vraagstukken die in de minor centraal staan zijn: “Hoe laat je een mens en een robot samenwerken (human-robot interaction)?”, “Hoe ontwerp je een robot (modeling &  simulation, 3D-CAD, ergonomie)?”, “Hoe zorg je ervoor dat een robot kan waarnemen en leren (neurale netwerken en vision)? en “Hoe realiseer je een robot (3D-printing, R.O.S., Programmeren)? 
Afhankelijk van opleiding en persoonlijke interesse kan elke student zijn of haar eigen leertraject volgen! Er is een aanbod van negen keuze modulen waaruit de student er vier kiest. Verder kan de student kiezen project kiezen uit een aanbod van twaalf projecten. De studenten hebben ruime gelegenheid om zich te oriënteren op alle keuzemogelijkheden die de minor biedt. De eerste week van de minor is hiervoor gereserveerd!

Bron beeld: www.pal-robotics.com​

Video

In de projecten werken studenten van verschillende opleidingen aan de ontwikkeling van een robot of robotsysteem. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en de lectoraten van Avans Hogeschool. Aan elke projectgroep is een docent-onderzoeker verbonden die samen met de groep optrekt. Zowel studenten als docenten ervaren deze samenwerking als zeer motiverend!

Eindsymposium    

De minor wordt afgesloten met een eindsymposium en een projectenmarkt. Na afloop is er een borrel en proosten we op de bereikte resultaten!

De minor Vision & Robotics zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere minoren / opleidingen / lectoraten / expertise centra van Avans waarbinnen studenten ruimte hebben om te participeren in een multidisciplinair robot project. Wie durft?! 

De ambitie voor de komende 5 jaar is het uitbouwen van de minor Vision & Robotics naar een minor voor minimaal 100 studenten waarbinnen we jaarlijks minimaal 25 multidisciplinaire projecten draaien op gebied van smart robotics waarin naast 8 engineerings- en ICT-opleidingen nog eens tenminste 6 niet-technische opleidingen vertegenwoordigd zijn en waarbij 25% van de studenten van buiten Avans komt.     

 

Meer informatie

Bekijk de informatiebrochure.

Zie ook KiesOpMaat!

Is Vision & Robotics jouw favoriet voor de Avans Innovatieprijs? Breng dan direct je stem uit! 

naar het stemmen