De wereld is continu in beweging. Maatschappij, werkveld, onderwijs, onze studenten en wijzelf bewegen los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar ook. Enerzijds anticiperen we op veranderingen in de omgeving. Anderzijds zetten we veranderingen zelf in gang en creëren we mogelijkheden. Dit vraagt om een toekomstbestendig en wendbaar Avans. Vormen we samen de toekomst?

Tijdens de Avans Onderwijsdag 2018 staat beweging centraal. We vragen ons af waar we naar toe willen bewegen en welke beweging dit vandaag en morgen van ons vraagt. We stimuleren creativiteit en het bewegen over grenzen heen.

Dat doen we vanuit 4 invalshoeken:

Student in beweging

Een Avansstudent ontwikkelt zich tot een onderzoekende, ondernemende, verantwoordelijk en lerende professional. Dat is onze ambitie. Maar hoe zet je de student daarbij ook echt aan het roer? Hoe creëer je ruimte voor de student om zijn of haar eigen ontwikkeling door te maken, maar geef je ook houvast? Wat brengt de student in beweging en wanneer beweegt de student ons?

Onderwijs in beweging

In de onderwijsvisie beloven we de Avansstudent een toekomstbestendige opleiding. Maar als we niet weten wat het werkveld en de samenleving in 2050 van een mens vragen, hoe leiden we studenten daar dan voor op? Dat vergt veel van onderwijs en veel van ons. Hoe leer je studenten denken en handelen op manieren die we nu nog niet kennen? Wat vraagt dat van onze curricula en begeleiding? 

Jijzelf in beweging

Ook jij bent in beweging, als professional en persoon. Wat jij doet, beïnvloedt jouw studenten en collega’s, familie en onbekenden. Zo kun je iets in gang zetten in de wereld om je heen. Waar beweeg jij naartoe? Hoe staat het eigenlijk met jouw vitaliteit en energie? En wat beweegt jou? Sta je daar wel eens bij stil? 

In beweging met elkaar

Deze organisatie groeit als we elkaars kracht benutten. Onze beweging naar zelforganisatie zet daartoe aan. Dat vraagt om vertrouwen en veiligheid en geeft ruimte voor creativiteit en eigenaarschap. Verbind jij je talenten met die van je collega? Ervaar jij de kracht van je team? Waar bewegen jullie naartoe? Want bewegen doe je samen, ook bij Avans.