De Avans Innovatieprijs

Avans Hogeschool reikt ieder jaar tijdens de Onderwijsdag de Avans Innovatieprijs uit. Er zijn dit jaar 6 genomineerden.

Om kans te maken op de Avans Innovatieprijs 2018 moet een initiatief aan verschillende criteria voldoen. Zo moet het waardevol en vernieuwend zijn, getuigen van lef en de organisatie in beweging zetten. Ook levert het initiatief een bijdrage aan de Ambitie 2020. Er is een jury- en een publieksprijs te vergeven.

Onderstaand in willekeurige volgorde de introducties van de 6 genomineerden. Vanaf half maart kun je je stem voor de publieksprijs uitbrengen.

Stemmen Innovatieprijs

Log in om te stemmen.

Inloggen

Avans Multidisciplinary eXperience

Academie voor Engineering en ICT, Academie voor Industrie en Informatica, Academie voor Bouw en Infra, Academie voor Communicatie en User Experience, Academie voor Algemeen en Financieel Management, Academie voor Veiligheid en Bestuur, Juridische Hogeschool Avans-Fontys, Academie voor Financieel Management, Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, Academie voor Marketing en Business Management. Zij werken hiervoor samen met het Avans Ondernemerscentrum.

De academies AE&I, AI&I, AB&I, ACUE, AAFM, AVB, JHS, AFM, ATGM, AMBM en het Avans Ondernemerscentrum werken allemaal samen in de Avans Multidisciplinary eXperience (AMX); een multidisciplinaire projectweek. Hierin zoeken studenten van verschillende opleidingen innovatieve oplossingen voor een actueel vraagstuk van een externe opdrachtgever. Ervaren docent-coaches begeleiden de studenten. Ook vinden er interactieve boost-sessies en expertlezingen plaats. 

Meer informatie

Mastergame: Suboptimalia ziekenhuis

Academie voor HRM en Bedrijfskunde, in samenwerking met het lectoraat Improving Business. 

Nederlandse ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met 2 schijnbaar tegengestelde opdrachten. Aan de ene kant dienen zij kosten te besparen en het rendement te verhogen. Aan de andere kant verwachten patiënten en zorgverzekeraars hoogwaardige zorg die snel wordt geleverd. Het gevolg is dat veel ziekenhuizen zoeken naar manieren om hun zorgprocessen te verbeteren. De mastergame Suboptimalia ziekenhuis creëert bewustwording en inzicht in deze processen.

Meer informatie

De Incubator

Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in ’s-Hertogenbosch en Breda.

De Incubator is een stagevorm waarin een aantal studenten van de AKV|St. Joost zelfstandig hun eigen creatieve studio leiden. De studio’s bevinden zich in bestaande instellingen binnen de creatieve industrie, zoals de Gruyter- of de Verkadefabriek. Hier krijgen de studenten een ruimte en faciliteiten tot hun beschikking. De begeleiding door de academie is bewust minimaal en bestaat uit een wekelijks bezoek door een inhoudelijk vakdocent, samen met een coach ondernemerschap.

Meer informatie

De Leergemeenschap

Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch en Academie voor Sociale Studies Breda.

De verzorgingsstaat transformeert naar een participatiestaat. Hierdoor speelt het werk van sociaal werkers zich steeds minder af in de traditionele werkomgeving. Dit betekent dat zij voortdurend zoeken naar nieuwe werkvormen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Hier zijn reflectieve en ondernemende professionals voor nodig. Het is de ambitie van de Academie voor Sociale Studies in ’s-Hertogenbosch en Breda om professionals op te leiden die vanaf dag 1 dit speelveld leren kennen, door er meteen onderdeel van uit te maken.

Meer informatie

Studenten bepalen zelf wat, waar en wanneer ze leren

Advanced Business Creation/Business Innovation.

Studenten verdienen de vrijheid om hun eigen vakken te kiezen en zelf zeggenschap te hebben over de branche of het bedrijf waarin ze willen acteren als innovator. Tijdens het semester K3-K4 voeren studenten van de opleiding Advanced Business Creation een innovatieopdracht uit voor een opdrachtgever die zij zelf bepalen. Dit gebeurt onder begeleiding, maar flexibiliteit staat centraal. Zo werken de studenten aan zelfgekozen vakken en projecten, in plaats van aan fictieve casussen.

Meer informatie

Virtualreality-leermiddelen

Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, in samenwerking met de opleiding Technische Informatica in Breda.

De Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu ontwikkelt zelf virtualreality-leermiddelen. Dit doet zij in samenwerking met studenten en een docent van de opleiding Technische Informatica in Breda. De academie bouwt realistische omgevingen, zoals een virtueel plaats delict, een virtuele chemicaliënopslag en een virtuele cel. Ook werkt de academie aan een virtuele omgeving waarin bodemonderzoek kan worden uitgevoerd. Deze leermiddelen geven het onderwijs een extra dimensie en worden in cursussen gebruikt. 1 van de leermiddelen is zelfs gebruikt als toetsvorm.

Meer informatie