Innovatie bij Avans Hogeschool

Innovatie is een belangrijk onderwerp voor Avans Hogeschool. Elk jaar besteden we hier op onze Onderwijsdag aandacht aan en reiken we de felbegeerde Avans Innovatieprijs uit. Ook dit jaar zijn er weer 6 genomineerden die dingen naar de jury- en publiekprijs. Onderstaand in willekeurige volgorde de introducties van de 6 genomineerden. Lees meer over het initiatief op hun eigen pagina. Kies jouw favoriet voor de publieksprijs en breng je stem uit. 

Learning Communities

Vanuit meerdere plekken binnen Avans is de behoefte ontstaan om aan de slag te gaan met learning communities. 3 academies (ACUE, AMBM en AMIB) hebben daarom het initiatief genomen samen een community of learning communities op te richten. Iedere community is anders en speelt zich af in een andere context. Waarom zouden we allemaal hetzelfde wiel willen uitvinden? Hoe krijg je een community in beweging? Wat werkt, wat werkt niet? Vragen die ons bezighouden en waarop we antwoord hopen te krijgen. Op deze manier leren we van elkaar en met elkaar! 

Meer informatie

Stemmen Innovatieprijs

Log in om te stemmen.

Inloggen

Er was eens een beroepsvraagstuk

Bij de AAFM geloven we niet langer dat onderwijs en praktijk aansluitend op elkaar zijn: wij maken ons er hard voor dat onderwijs en praktijk één zijn. In onze visie moeten studenten vanaf het moment dat ze binnenkomen diréct met de ‘echte wereld’ in aanraking komen. Met andere woorden, ‘get out of the building immediately’ en ga bij een echte opdrachtgever aan de slag. De wereld is je classroom. De AAFM neemt je graag mee in het sprookje van ‘Er was eens een beroepsvraagstuk’.

Meer informatie

Afstudeermarkt opleiding Bestuurskunde

Afstudeerders presenteren tijdens een afstudeermarkt de resultaten van hun afstudeeropdracht aan een publiek bestaande uit: de externe deskundige, een beoordelaar, mede-afstudeerders, opdrachtgevers, professionals uit het werkveld, docenten en alumni. De Afstudeermarkt van AVB maakt dat resultaten uit praktisch bestuurskundig onderzoek veel breder gedeeld worden en komt daarmee tegemoet aan de Avans Ambitie 2020. We leveren zo een bijdrage aan het valoriseren van kennis. De Afstudeermarkt is daarnaast veel efficiënter in organisatie en uitvoering. 

Meer informatie

Ucademy

Ucademy is ontstaan omdat we leven in een steeds veranderende en dynamische wereld, waarin een nieuwe skillset vereist is. Ucademy zoekt antwoord op de vraag: "Welke skills heeft de student van NU, de student van de 21ste eeuw nodig?" Ucademy richt zich niet enkel op theoretische kennis, maar ook op ervaringsgericht en interactief leren. Ucademy wil studenten tools mee geven om hun talent te ontdekken, hun vaardigheden te verbeteren en hun persoonlijk leiderschap te ontdekken.

Meer informatie

Vision & Robotics 

De minor Vision & Robotics van AE&I wil studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen kennis en ervaring laten opdoen met de ontwikkeling van robot(systemen), zodat zij na hun studie goed voorbereid zijn om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling. De minor Vision & Robotics zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere (niet-technische) minoren / opleidingen / lectoraten van Avans. We willen  een minor voor minimaal 100 studenten waarbinnen we jaarlijks zeker 25 multidisciplinaire projecten draaien, tenminste 6 niet-technische opleidingen vertegenwoordigd zijn en 25% van de studenten van buiten Avans komt.

Meer informatie

Creative school, studenten leren van elkaar over de jaren heen

3e jaars studenten van AOMI maken onderwijs, voor de nieuwe groep aankomende 2e jaars studenten ABC die op stage gaan. De inhoud is gebaseerd op hun eigen leerervaringen. Zo krijgen 2e jaars zeer relevante informatie, reflecteren 3e jaars op hun leerervaringen en maken innovatief onderwijs. Dit onderwijs brengt meerdere Avans ambities samen: valorisatie van kennis, innovatief onderwijs, leren van en met elkaar over de jaren heen, verantwoordelijkheid van de lerende professional en differentiatie op thema. De docent wordt facilitator, waarbij studenten leren van elkaars inspiratie en motivatie. 

Meer informatie